Zoneinddeling

En af de første hjørnesten i permakulturdesignet er at lave et zonekort og placere de forskellige elementer på grunden alt efter, hvor ofte man bruger dem. Fra den daglige gang i hjemmets zone 0 til den vilde natur i zone 5, hvor vi kun kommer sjældent. Lad os prøve at illustrere, hvad det betyder i vores projekt.

 

Zoneinddelingen:
  • Zone 0: I zone 0 ligger huset. Her er permakulturdesignets fokus på fornuftig brug og indvinding af miljøvenlige energiformer. Vores fokus er på økologisk byggeri og bl.a. regnvandsopsamling, rodzoneanlæg til rensning af spildevand.

  • Zone 1: Hjemstedet for de elementer, der kræver at vi besøger dem og passer dem ofte. Bl.a. har vi lagt vores højbede i zone 1, fordi de ikke opretholder sig selv i samme grad som skovhavens afgrøder.

  • Zone 2: Her lægges de flerårige planter, og zone 2 er en zone, hvor man som jordpasser kommer måske en enkelt gang dagligt.

  • Zone 3: Zone 3 er til mere basale afgrøder, såsom f.eks. nødder og nogle frugter, og her kommer man kun en gang i ugen for at passe planterne. Vi har lagt den del af vores skovhave, der har med nøddeproduktion i zone 3.

  • Zone 4: Denne zone er halvvildt område, hvor vi som mennesker ikke kommer så ofte. Her vil vi placere vores energiskov og bistader.

  • Zone 5: Stort set forbudt område for mennesker. Her bestemmer naturen, når først vi har sat nogle træer, og derefter er det vildets område, hvor vi kun sjældent kommer for at observere.

Zoneinddeling Grogaarden

Grogaardens design

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment