Projektets udgangspunkt

Vores lærred: 1 hektar brakmark i Magleby, Skælskør

Vi faldt for grunden her pga. dens tilbagetrukne placering, overskuelige størrelse og dens rolige omgivelser med heste og får i “baghaven”. For at give et indblik i baggrunden for vores permakulturdesign og for, hvilket udgangspunkt vi starter fra – stort set fra 0.

Grunden i korte træk:
  • Ca. 1 hektar jord uden eksisterende bebyggelse.

  • Jorden er leret og har ligget brak siden 2008.

  • Grunden er ikke byggemodnet – vi har hverken adgang til el eller vand.

Naboerne er: En fårebedrift, et vandopsamlingsanlæg, 3 jordbrugsparceller, hvor jorden ikke dyrkes, men bruges til legeplads, heste, driftsbygninger med videre.

Marken, som vi skal til at omdanne til skovhave, er nogenlunde plan, og vi starter derfor næsten med et rent lærred. Det gav os en masse muligheder for at lave et design for vores kommende permakulturlandbrug meget på vores præmisser og efter vores ønsker. Dog har vi en fællesledning, der løber gennem grunden, som kræver at vi ikke planter træer og afgrøder med dybe rødder i en 2 meters radius fra ledningen.

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment